नेपाल सरकार

राष्ट्रिय दलित आयोग

महिला प्रशिक्षण केन्द्र (कम्पाउनड भित्र)

जाउलाखेल, ललितपुर, नेपाल।

पि.ओ.बक्स: १३७८५, काठमाण्डौं

 फोन नं. :  +९७७-१-५५३११४८

फ्याक्स नं. : +९७७-१-५५३११४८

इमेल  :  info@ndc.gov.np

वेभसाइट : www.ndc.gov.np


राष्ट्रिय दलित आयोग रहेको ठेगना नक्सामा हेर्नुहोस्